Dạy Mĩ thuật cho trẻ tiểu học theo dự án “Hỗ trợ giáo dục Mĩ thuật tiểu học” (SAEPS) Việt Nam – Đan Mạch

Dự án “Hỗ trợ giáo dục mĩ thuật tiểu học” (SAEPS) tại Việt Nam là một dự án trong chương trình hợp tác văn hóa Việt Nam – Đan Mạch. Dự án này với trọng tâm thay đổi phương pháp giảng dạy (PPGD) Mĩ thuật theo hướng đổi mới đã bắt đầu được áp dụng rộng rãi trên cả nước. Bài viết mô tả sơ lược PPGD Mĩ thuật mới và những vấn đề phát sinh, đồng thời đưa ra một số ý kiến để khắc phục nhằm giúp phương pháp và dự án này được thực hiện tốt hơn.