Ebook 100 thủ thuật cao cấp với công cụ tìm kiếm google: Phần 2 - NXB Giao thông Vận tải

Nối tiếp phần 1, phần 2 quyển sách trình bày nội dung về: Đơn giản hóa các URL google group, tạo và sử dụng các địa chỉ tùy ý, sử dụng gmail làm một ổ đĩa windows, phục vụ các quảng cáo sao lưu. Nhìn vào trang chủ thì đây chỉ là một trang web tìm kiếm bình thường, nhưng bên trong đi sâu vào thì đây thật sự là một bộ máy tìm kiếm cực kỳ mạnh mẽ, mời các bạn cùng đọc quyển sách để đi sâu vào tim hiểu về công cụ tim kiếm bậc nhấc google này.