Ebook Cắt may căn bản - Triệu Thị Chơi

Cuốn sách do tác giả Triệu Thị Chơi biên soạn bao gồm 3 nội dung: kỹ thuật đại cương, phương pháp đo, vẽ, cắt may và hướng dẫn thực hành. Nội dung chính của tài liệu tập trung tìm hiểu phương pháp đo, vẽ, cắt may; được chia thành 3 phần. Phần 1 nghiên cứu về y phục phụ nữ. Quần áo trẻ em là nội dung được đề cập đến trong phần 2. Phần 3 có nội dung liên quan đến âu phục nam. Ngoài ra trong phần phụ trang hướng dẫn thực hành còn cung cấp cho các bạn các kiến thức bổ ích về viền cổ, viền tay, viền chỗ xẻ, viền khuy vải, viền khuy chỉ và đơm nút.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)