Ebook Câu chuyện thần kỳ của eBay - Internet: Phần 1 - NXB Hồng Đức

Ebook Câu chuyện thần kỳ của eBay - Internet, phần 1 sách gồm 4 chương đầu trình bày về: Bước vào thế giới eBay, tìm kiếm trên eBay (người mua hoăc người bán), các chiến lược mua, mua hàng. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.