Ebook Đánh giá hao mòn và độ tin cậy của chi tiết và kết cấu trên đầu máy Diezel: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Đánh giá độ tin cậy của đầu máy như một hệ thống kỹ thuật độc lập, độ tin cậy của đầu máy như một phần tử của hệ thống vận tải đường sắt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.