Ebook Điều kiện hợp đồng FIDI (Tập 2): Phần 2

Điều kiện hợp đồng FIDI (Tập 2) trình bày các điều kiện Hợp đồng về nhà máy và thiết kế xây dựng; các điều kiện về Hợp đồng cho các dự án EPC chìa khóa trao tay. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 sau đây.