Ebook Động lực học công trình: Phần 1

Cuốn sách "Động lực học công trình" trình bày các nội dung rất cơ bản của lí thuyết dao động công trình như: Dao động hệ một bậc tự do, dao động hệ hữu hạn bậc tự do, dao động hệ vô hạn bậc tự do. Trên cơ sở đó có thể vận dụng để giải quyết các bài toán động lực học công trình trong thực tế với các hệ kết cấu khác nhau: Dầm, khung, dàn...chịu các tác dụng động khác nhau. Sách gồm có 5 chương và được chia thành 2 phần. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của cuốn sách sau đây.