Ebook Giới thiệu một số giống cây trồng mới ở Việt Nam (1990-2000): Phần 1

Ebook Giới thiệu một số giống cây trồng mới ở Việt Nam (1990-2000): Phần 1 tác giả giới thiệu một số giống mới thuộc các nhóm cây trồng khác nhau hiện đang được trồng phổ biến ở một số vùng sinh thái khác nhau như: Một số giống lúa ở Việt Nam, giống ngô, giống đậu đỗ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.