Ebook Giới thiệu một số giống cây trồng mới ở Việt Nam (1990-2000): Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Giới thiệu một số giống cây trồng mới ở Việt Nam (1990-2000)" phần 2 tiếp tục trình bày các loại giống cây mới được trồng phổ biến tại Việt Nam như: Giống cây ăn quả, giống cây có củ, một số giống rau, một số giống cây công nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung.