Ebook Kiến trúc năng lượng và môi trường: Phần 2

Phần 2 cuốn "Kiến trúc năng lượng và môi trường" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Thông gió và điều hòa không khí, hệ thống trang thiết bị công trình, tiềm năng tiết kiệm năng lượng - Thiết bị có hiệu suất năng lượng cao,… Mời các bạn cùng tham khảo.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)