Ebook Kỹ thuật gây trồng và bảo tồn một số loài cây thuốc Nam: Phần 1

Cuốn sách 'Kỹ thuật gây trồng và bảo tồn một số loài cây thuốc Nam' cung cấp cho người dân những thông tin về đặc điểm nhận biết, kỹ thuật gây trồng cũng như sơ chế một số loài cây thuốc nam có giá trị kinh tế nhằm giúp người dân có thể nâng cao được thu nhập từ rừng. Nội dung sách gồm có 4 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 bao gồm những nội dung chính sau: Bảo tồn và phát triển cây dược liệu, kỹ thuật trồng một số loài cây thuốc nam. Mời các bạn cùng tham khảo.