Ebook Kỹ thuật trồng sắn: Phần 1

Cuốn sách "Kỹ thuật trồng sắn" của tác giả Nguyễn Đức Cường nhằm hướng dẫn bà con nông dân kỹ thuật trồng sắn giúp canh tác sắn bền vững và có năng suất cao hơn. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung từ chương 1 đến chương 4 cuốn sách. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.