Ebook Macromedia flash MX: Phần 2 - NXB Lao động Xã hội

Nối tiếp phần 1, phần 2 sách gồm 7 chương còn lại với nội dung như sau: Tạo biểu tượng sử dụng thư viện, sử dụng hình ảnh đồ họa đưa vào từ bên ngoài, bổ sung âm thanh vào các phim của bạn, xuất bản phim flash, tìm hiểu khái niệm cơ bản về actionscript, tìm hiểu về lập trình actionscript cơ bản, tìm hiểu thêm về lập trình actionscript. Với cuốn sách này, hy vọng rằng bạn sẽ thấy Flash thật thú vị và lẽ sử dụng.