Ebook Một số vấn đề về du lịch Việt Nam: Phần 2

Ebook Một số vấn đề về du lịch Việt Nam: Phần 2 trình bày những nội dung chính sau: Nguồn tài nguyên du lịch vật thể ở Hà Nam Ninh và việc khai thác hoạt động du lịch, tài nguyên du lịch vật thể ở Hà Nam, tài nguyên du lịch vật thể ở Nam Định, tài nguyên du lịch vật thể ở Ninh Bình, đào tạo nhân lực cho du lịch Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.