Ebook Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch (In lần thứ 7): Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về việc tham quan du lịch và phương pháp hướng dẫn tham quan du lịch, xử lý tình hướng trong hoạt động hướng dẫn du lịch, những mối quan hệ tác động trực tiếp tới hoạt động hướng dẫn du lịch, những thông tin cần thiết cho du khách,... Mời các bạn cùng tham khảo.