Ebook Phương pháp dạy học Vật lý ở trường phổ thông: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Phương pháp dạy học Vật lý ở trường phổ thông" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Mục tiêu, nhiệm vụ của việc dạy học Vật lý ở trường phổ thông; con đường hình thành những kiến thức Vật lý cơ bản; phát triển tư duy và năng lực sáng tạo của học sinh trong dạy học Vật lý; giáo dục tư tưởng trong dạy học Vật lý. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.