Ebook Sử dụng thiết bị nghe nhìn trong dạy và học: Phần 1

Phần 1 cuốn sách trình bày tổng quan sử dụng thiết bị nghe nhìn cơ bản gồm: Thiết bị nghe nhìn, các nguyên tắc sử dụng thiết bị dạy học nghe nhìn cơ bản, bố trí mặt bằng sử dụng thiết vị dạy học nghe nhìn cơ bản, thiết bị hỗ trợ sử dụng thiết bị dạy học nghe nhìn cơ bản,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.