Ebook Thiên tài từ 280 ngày: Phần 1

Phần 1 của cuốn sách Thiên tài từ 280 ngày sẽ cung cấp cho các bậc cha mẹ những kiến thức cơ bản về giáo dục thai nhi và chăm sóc sức khoẻ cho người mẹ trong quá trình mang thai. Trên cơ sở nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của thai nhi trong từng tháng, tình trạng sức khoẻ và những thay đổi về tâm sinh lý trong cơ thể người mẹ, những tác động từ môi trường bên ngoài, cuốn sách đã đưa ra những phương pháp chăm sóc, giáo dục thai nhi, qua đó giúp các ông bố bà mẹ tìm hiểu, tham khảo và áp dụng một cách khoa học căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể.