Ebook Tìm hiểu quy định chung về bảo vệ, chăm sóc trẻ em: Phần 1

Cuốn sách gồm các câu hỏi và đáp giúp người đọc có thể tìm hiểu rõ hơn các quy định về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 ngay sau đây.