Ebook Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Sử dụng phương pháp thí nghiệm lý tưởng trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông, sử dụng phương pháp tương tự trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông, sử dụng phương pháp mô hình trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.