Ebook Vật lí 8: Phần 1 - Vũ Quang (tổng chủ biên)

Ebook Vật lí 8: Phần 1 cung cấp cho các bạn những kiến thức về cơ học như chuyển động cơ học; vận tốc; chuyển động đều - chuyển động không đều; biểu diễn lực; sự cân bằng lực - quán tính; lực ma sát; áp suất chất lỏng - bình thông nhau; định luật về công; công suất;... Mời các bạn tham khảo để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.