Ebook Vật liệu may - Xơ và sợi: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Vật liệu may - Xơ và sợi": Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về các thông số của xơ và sợi, độ mảnh, độ bền - độ giãn, độ xoắn - độ co, độ ẩm, độ đều, nhận dạng xơ sản phẩm dệt. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.