Ebook Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 2

Phần II của cuốn sách là tập hợp một số’ bài viết giới thiệu tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng, về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và sự vận dụng vào công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng của Người. Cuốn sách này có tác dụng thiết thực đối với các nhà nghiên cứu, các bạn học sinh, sinh viên và những độc giả quan tâm, mỗi khi cần tra cứu tư liệu, dẫn chứng liên quan đến vấn đề tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Mời các bạn cùng tham khảo.