Giáo trình Cây khoai lang: Phần 1

Giáo trình Cây khoai lang được biên soạn nhằm nhằm cung cấp tài liệu giảng dạy, học tập và nghiên cứu cho giáo viên và sinh viên, đáp ứng nhu cầu đổi mới về nội dung và phương pháp giảng dạy Đại học ngành Trồng trọt. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 1 cuốn giáo trình để đánh giá trị kinh tế - tình hình phát triển khoai lang trên thế giới và trong nước; nguồn gốc - phân loại khoai lang;...