Giáo trình Đất trồng trọt: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Thế Đặng

Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 của "Giáo trình Đất trồng trọt" để nắm chi tiết nội dung kiến thức sinh học đất; độ phì đất; phân loại và sử dụng đất; xói mòn và suy thoái đất.