Giáo trình Hệ điều khiển DCS cho nhà máy sản xuất điện năng: Phần 1

Phần 1 cuốn giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Điều khiển phân tán, khái quát chung về hệ thống điều khiển lò hơi trong nhà máy nhiệt điện, hệ thống điều khiển hơi, hệ thống điều khiển mức nước báo hơi. Mời các bạn cùng tham khảo.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)