Giáo trình Hệ thống cỡ số trang phục: Phần 1

Giáo trình Hệ thống cỡ số trang phục giúp cho người học dễ dàng nắm bắt kiến thức trên lớp, ôn tập kiến thức đã học đồng thời tăng khả năng tự học, tự nghiên cứu tài liệu. Ngoài ra, giáo trình còn là tài liệu tham khảo bổ ích cho sinh viên chuyên ngành Thiết kế thời trang.