Giáo trình Kiến trúc và môi trường: Phần 1 - ThS.KTS Nguyễn Thanh Tân

Tiếp nội dung phần 1, giáo trình Kiến trúc và môi trường: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Môi trường trong nhà; Góp phần cải thiện vi khí hậu nhà; Môi trường trong tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo!