Giáo trình Luyện kỹ năng nghe nói tiếng Anh: Phần 1

Cuốn sách Giáo trình Luyện kỹ năng nghe nói tiếng Anh tổng hợp những bài học và luyện tập giúp các bạn cải thiện hai kỹ năng nghe nói tiếng Anh. Cuốn sách sẽ giúp các bạn luyện nghe - nói về những vấn đề lớn hơn chẳng hạn các cuộc hội thảo về những vấn đề như: con người, văn hóa, và tư tưởng, v.v... Nội dung giáo trình gồm có 9 chủ đề và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có những chủ đề như: The whole world is your classroom - Cả thế giới là lớp học của bạn, Change and choice - Thay đổi và lựa chọn, This is who i am - Đây là chính tôi, Health - Getting the most out of life - Sức khỏe: nhận được nhiều nhất từ cuộc sống.