Giáo trình môn học Giáo dục Quốc phòng an ninh: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình gồm có những bài học về: Đội ngũ đơn vị, giới thiệu và hướng dẫn kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh, kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 để biết thêm các nội dung chi tiết.