Giáo trình Tiếng Anh Let's Study English: Phần 1 - Đỗ Minh Tuấn

Giáo trình Tiếng Anh Let's Study English được biên soạn nhằm phát triển và nâng cao kiến thức, kỹ năng, phương pháp học tập và ý thức sử dụng ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng để phục vụ quá trình học tập chuyên môn, mở mang kiến thức xã hội và ứng dụng vào cuộc sống. Giáo trình Tiếng Anh Let's Study English - Phần 1 trình bày nội dung từ bài 1 đến bài 11. Bố cục mỗi bài học được trình bày rõ ràng gồm phần Vocabulary, Reading, Listening, Grammar Focus, Speaking and Writing, Pronuonciation and Further Practice.