Giáo trình Tiếng Anh Let's Study English: Phần 2 - Đỗ Minh Tuấn

Giáo trình Tiếng Anh Let's Study English được biên soạn nhằm phát triển và nâng cao kiến thức, kỹ năng, phương pháp học tập và ý thức sử dụng ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng để phục vụ quá trình học tập chuyên môn, mở mang kiến thức xã hội và ứng dụng vào cuộc sống. Phần 2 này bao gồm các nội dung bài 12 đến bài 18. Let's Study English tạo cơ hội cho người học giao tiếp bằng tiếng Anh thông qua các chủ điểm, các tình huống giao tiếp sinh động, qua các nội dung ngôn ngữ. Bố cục mỗi bài học được trình bày rõ ràng gồm phần Vocabulary, Reading, Listening, Grammar Focus, Speaking and Writing, Pronuonciation and Further Practice.