Giới thiệu so sánh kết quả thí nghiệm bê tông của đầm lăn đập Bình Định, Việt Nam với một số công trình của Trung Quốc

Bài viết "Giới thiệu so sánh kết quả thí nghiệm bê tông của đầm lăn đập Bình Định, Việt Nam với một số công trình của Trung Quốc" giới thiệu đến các bạn cách chọn nguyên vật liệu, cấp phối và kết quả thí nghiệm một số tính năng chính của bê tông đầm lăn công trình thi công đập Bình Định.