Một số chức năng trong hát ru Dỗ ngủ người Việt

Âm nhạc là một lĩnh vực nghệ thuật mang tính biểu cảm. Trong tâm thức và cuộc sống của người Việt, hoạt động ca hát luôn gắn liền với cuộc sống lao động, vui chơi và đấu tranh để tồn tại, phát triển. Chúng ta cảm nhận thấy âm nhạc ở mỗi nơi, mỗi thời điểm lại mang những khía cạnh và cảm xúc khác nhau. Tài liệu Một số chức năng trong hát ru Dỗ ngủ người Việt sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về âm nhạc và vai trò của nó.