Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học Etude cho đàn phím điện tử tại trường Đại học Hạ Long

Trong xã hội hiện nay, giáo dục âm nhạc góp phần không nhỏ cho việc nuôi dưỡng và phát triển tài năng âm nhạc tương lai. Do đó yêu cầu về nâng cao chất lượng đào tạo trong các trường nghệ thuật chuyên nghiệp nói chung và Trường Đại học Hạ Long nói riêng có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền giáo dục âm nhạc của đất nước. Mời các bạn tham khảo.