Phân tích, so sánh bài toán thiết kế hố đào sâu cho ga ngầm của đường sắt Hà Nội qua một số tiêu chuẩn

Bài viết này trình bày phương pháp tính toán và kiểm toán theo tiêu chuẩn LRFD là tiêu chuẩn được áp dụng rộng rãi trong ngành Giao thông vận tải. Phần mềm Geostructure analysis phiên bản V.19 để tính toán và kiểm toán kết cấu tường vây theo tiêu chuẩn LRFD.