Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch cây tiêu: Phần II - Sở NN&PTNT Quảng Trị

Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch cây tiêu: Phần II trình bày cách chăm sóc cây hồ tiêu, bảo vệ thực vật trên cây hồ tiêu, thu hoạch, sơ chế và bảo quản hồ tiêu. Đây là tài liệu tham khảo và học tập dành cho sinh viên ngành Nông nghiệp.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)