Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật trồng rau an toàn: Phần I - Sở NN&PTNT Quảng Trị

Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật trồng rau an toàn: Phần I giới thiệu chung về cây rau, khái niệm chung về rau an toàn, hướng dẫn sản xuất rau theo hướng Viet Gap, quy hoạch, thiết kế đất trồng rau. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Nông nghiệp.