Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật trồng và chăm sóc cà phê: Phần I - Sở NN&PTNT Quảng Trị

Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật trồng và chăm sóc cà phê: Phần I giới thiệu chung về cây cà phê, cách lập vườn ươm, sản xuất giống cây thực sinh, chăm sóc cây con. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Nông nghiệp.