Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật trồng và chăm sóc cà phê: Phần II - Sở NN&PTNT Quảng Trị

Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật trồng và chăm sóc cà phê: Phần II trình bày các công đoạn chuẩn bị đất trồng, thiết kế vườn trồng cà phê, mật độ và khoảng cách trồng, trồng mới cà phê. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Nông nghiệp.