Tài liệu đào tạo nghề Phòng trừ bệnh cho cây lương thực: Phần II - Sở NN&PTNT Quảng Trị

Tài liệu đào tạo nghề Phòng trừ bệnh cho cây lương thực: Phần II trình bày cách phòng trừ sâu bệnh hại ngô, phòng trừ sâu bệnh hại sắn, phòng trừ sâu bệnh hại khoai lang. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Trồng trọt, Nông nghiệp.