Tập bài giảng Cơ sơ dữ liệu phân tán

Tập bài giảng Cơ sơ dữ liệu phân tán được chia làm 5 chương: Chương 1 - Tổng quan về Cơ sở dữ liệu phân tán, Chương 2 - Các mức trong suốt phân tán, Chương 3 - Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán, Chương 4 - Biến đổi truy vấn toàn cục thành các truy vấn mảnh, Chương 5 - Tối ưu hóa các chiến lược truy xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.