Tập bài giảng Kiến trúc máy tính

Tập bài giảng Kiến trúc máy tính được chia làm 5 chương: Chương 1: Nhập môn, chương 2: kiến trúc phần mềm, chương 3: tổ chức bộ xử lý trung tâm CPU, Chương 4: bộ nhớ và các hệ thống lưu trữ, chương 5: hệ thống BUS và tổ chức vào/ra. Mời các bạn cùng tham khảo.