Tập bài giảng Nguyên lý hệ điều hành

Tập bài giảng Nguyên lý hệ điều hành gồm có 4 chương với những nội dung cụ thể sau: Chương 1: tổng quan, chương 2: quản lý tiến trình, chương 3: quản lý lưu trữ, chương 4: hệ vào ra. Mời các bạn cùng tham khảo.