Từ điển Khoa học kỹ thuật Anh-Việt - NXB Thế giới

Khoa học kỹ thuật đóng một vai trò vô cùng quan trọng sự nghiệp phát triển đất nước theo con đường công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Cuốn từ điển khoa học kỹ thuật Anh - Việt này được biên soạn nhằm giúp các bạn học có được một cuốn từ điển đầy đủ, giải thích rõ ràng các thuật ngữ khoa học kỹ thuật để sử dụng khi nghiên cứu hay dịch các tài liệu chuyên ngành tiếng Anh. Với quyển từ điển này , các bạn có thể tra cứu hầu như tất cả các thuật ngữ liên quan đến khoa học kỹ thuật, với các chuyên ngành như y học, sinh học, toán học, hóa học, vật lý, địa chất, khai khoáng, xây dựng, điện tử, tin học.