• Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh

    Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh

    Tài liệu thông tin đến các bạn với những câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh: đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học giáo dục quốc phòng – an ninh; quan điểm của chủ nghĩa mác – lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh quân đội và bảo vệ tổ quốc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; chiến tranh nhân dân...

     84 p tgu 31/10/2020 305 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=tgu