• Ebook Bảy nàng con gái của Eva: Phần 1 - Bryan Sykes

  Ebook Bảy nàng con gái của Eva: Phần 1 - Bryan Sykes

  Ebook Bảy nàng con gái của Eva giúp người đọc khám phá nguồn gốc di truyền, biết được tổ tiên ta đã sống như thế nào và ở dâu, và vì sao mỗi chúng ta lại là một nhân chứng sống quan trọng mang trong mình những sợi ADN không bao giờ bị phá hủy, cái mà đã sống sót qua nhiều ngàn năm. Phần 1 của cuốn sách truyền tải những kiến thức di truyền...

   196 p tgu 26/09/2018 39 0

 • Ebook Bảy nàng con gái của Eva: Phần 2 - Bryan Sykes

  Ebook Bảy nàng con gái của Eva: Phần 2 - Bryan Sykes

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách được tác giả mô tả lại nghiên cứu của ông về một gien cực kỳ nổi bật, mà đã được truyền đi một cách nguyên vẹn trong nhiều thế hệ thông qua một dòng những người mẹ. Cuốn sách tập trung vào bảy trong số những người phụ nữ ấy: Ursula, Xenia, Helena, Velda, Tara, Katrine và Jasmine. Họ sở hữu bảy nhóm...

   134 p tgu 26/09/2018 33 0

 • Bài giảng Toán kinh tế 1: Chương 1 - ThS. Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng Toán kinh tế 1: Chương 1 - ThS. Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng "Toán kinh tế 1 - Chương 1: ma trận - Định thức" cung cấp cho người học các kiến thức: Ma trận, định thức, ma trận nghịch đảo, hạng của ma trận. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn đang theo học môn này và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu.

   33 p tgu 26/09/2018 25 0

 • Bài giảng Toán kinh tế 1: Chương 0 - ThS. Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng Toán kinh tế 1: Chương 0 - ThS. Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng Toán kinh tế 1 - Một số phương pháp toán cơ bản thường sử dụng trong kinh tế trình bày các nội dung chủ yếu, mục tiêu, nguyên tắc, phương pháp tiếp cận, cấu trúc của môn học. Mời bạn đọc theo dõi nội dung bài giảng.

   6 p tgu 26/09/2018 31 0

 • Bài giảng Toán kinh tế 1: Chương 2 - ThS. Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng Toán kinh tế 1: Chương 2 - ThS. Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng "Toán kinh tế 1 - Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm, hệ phương trình tuyến tính Crame, phương pháp Gauss, hệ phương trình tuyến tính thuần nhất, một số ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p tgu 26/09/2018 23 0

 • Bài giảng Toán kinh tế 1: Chương 3 - ThS. Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng Toán kinh tế 1: Chương 3 - ThS. Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng "Toán kinh tế 1 - Chương 3: Hàm số - Giới hạn hàm số" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm về hàm số một biến, phân loại hàm số, giới hạn hàm số, hàm số liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p tgu 26/09/2018 23 0

 • Bài giảng Toán kinh tế 1: Chương 4 - ThS. Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng Toán kinh tế 1: Chương 4 - ThS. Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng "Toán kinh tế 1 - Chương 4: Đạo hàm - Vi phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Đạo hàm hàm số một biến, vi phân, một số ứng dụng đạo hàm và vi phân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p tgu 26/09/2018 30 0

 • Bài giảng Cân bằng hóa học – ThS. Ngô Gia Lương

  Bài giảng Cân bằng hóa học – ThS. Ngô Gia Lương

  Bài giảng "Cân bằng hóa học" trình bày các nội dung: Phản ứng thuận nghịch và trạng thái cân bằng hóa học, hằng số cân bằng và mức độ diễn ra của quá trình hóa học, yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học - Nguyên lý Le Chatelier. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p tgu 26/09/2018 26 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương A2: Chương 4 - TS. Nguyễn Thị Ngọc Nữ

  Bài giảng Vật lý đại cương A2: Chương 4 - TS. Nguyễn Thị Ngọc Nữ

  Bài giảng Vật lý đại cương A2: Chương 4 trong bài giảng Vật lý đại cương A2 giúp người học hiểu về "Trường tĩnh từ". Nội dung trình bày cụ thể gồm từ trường, vectơ cảm ứng từ, bài toán xác định B vectơ và H vectơ; đường cảm ứng từ (đường sức từ); đặc điểm của các đường cảm ứng từ; lực từ tác dụng lên dòng điện và những...

   11 p tgu 26/09/2018 31 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương A2: Chương 1 - TS. Nguyễn Thị Ngọc Nữ

  Bài giảng Vật lý đại cương A2: Chương 1 - TS. Nguyễn Thị Ngọc Nữ

  Chương 1: Trường tĩnh điện trong bài giảng Vật lý đại cương A2 giúp người học nắm được tổng quan về tương tác điện, điện trường, đường sức từ trường, định lý Ostrogradxki-Gauss, công của lực điện và chuyển động trong điện trường. Qua đó giúp người học nắm được các phần lý thuyết chung về chương 1 trong bộ môn Vật lý đại cương...

   17 p tgu 26/09/2018 29 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương A2: Chương 2 - TS. Nguyễn Thị Ngọc Nữ

  Bài giảng Vật lý đại cương A2: Chương 2 - TS. Nguyễn Thị Ngọc Nữ

  Bài giảng Vật lý đại cương A2: Chương 2 sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: vật dẫn cân bằng tĩnh điện, tính chất của vật dẫn cân bằng tĩnh điện, một số hiện tượng cân bằng điện, điện dung của vật dẫn cô lập, điện dung của tụ điện và năng lượng điện trường. Để hiểu rõ những kiến thức cơ bản về vật dẫn...

   6 p tgu 26/09/2018 23 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương A2: Chương 3 - TS. Nguyễn Thị Ngọc Nữ

  Bài giảng Vật lý đại cương A2: Chương 3 - TS. Nguyễn Thị Ngọc Nữ

  Chương 3: Dòng điện không đổi trong bài giảng Vật lý đại cương A2 sẽ giới thiệu cho người những khái niệm cơ bản về dòng điện, chiều của dòng điện, nguồn điện, suất điện động, cường độ dòng điện; định luật Ohm tổng quát; quy tắc Kirchhoff. Bên cạnh đó, bài giảng còn trình bày công của dòng điện và nguồn điện; mạch tam giác-sao và...

   10 p tgu 26/09/2018 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số