• Ebook Lưu trữ tài liệu các công trình xây dựng: Phần 2

  Ebook Lưu trữ tài liệu các công trình xây dựng: Phần 2

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo có giá trị đối với đông đảo bạn đọc, ngoài ra còn có nội dung hướng dẫn nghiệp vụ lưu trữ tài liệu xây dựng cho những viên chức làm công tác lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây!

   140 p tgu 25/09/2023 2 0

 • Ebook Lưu trữ tài liệu các công trình xây dựng: Phần 1

  Ebook Lưu trữ tài liệu các công trình xây dựng: Phần 1

  Nội dung cuốn sách tham khảo "Lưu trữ tài liệu các công trình xây dựng" trình bày những lý luận cơ bản và những kinh nghiệm thực tế về thực hiện nghiệp vụ lưu trữ tài liệu các công trình xây dựng ở các cơ quan, tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây!

   195 p tgu 25/09/2023 1 0

 • Ebook Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng: Phần 2

  Ebook Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng" tiếp tục trình bày về: thiết kế nhà tạm trên công trường; thiết kế cấp nước cho công trường; thiết kế hệ thống cấp điện cho công trường; An toàn lao động và vệ sinh môi trường; ứng dụng toán học trong thiết kế tối ưu tổng mặt bằng xây dựng. Mời các bạn...

   118 p tgu 25/09/2023 1 0

 • Ebook Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng: Phần 1

  Ebook Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng" trình bày những nội dung chính sau đây: tổng mặt bằng xây dựng; bố trí cần trục, máy và các thiết bị xây dựng trên công trường; tổ chức vận chuyển và thiết kế hệ thống giao thông công trường; thiết kế kho bãi công trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

   104 p tgu 25/09/2023 1 0

 • Ebook Kết cấu bê tông ứng lực trước căng sau trong nhà nhiều tầng: Phần 2 - PGS. TS. Lê Thanh Huấn

  Ebook Kết cấu bê tông ứng lực trước căng sau trong nhà nhiều tầng: Phần 2 - PGS. TS. Lê Thanh Huấn

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Kết cấu bê tông ứng lực trước căng sau trong nhà nhiều tầng" tiếp tục cung cấp tới bạn đọc những nội dung chính về: Các ví dụ tính toán; Yêu cầu kỹ thuật thi công kết cấu bê tông ứng lực trước căng sau. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết cuốn sách tại đây.

   73 p tgu 21/06/2023 47 0

 • Ebook Kết cấu bê tông ứng lực trước căng sau trong nhà nhiều tầng: Phần 1 - PGS. TS. Lê Thanh Huấn

  Ebook Kết cấu bê tông ứng lực trước căng sau trong nhà nhiều tầng: Phần 1 - PGS. TS. Lê Thanh Huấn

  Cuốn sách "Kết cấu bê tông ứng lực trước căng sau trong nhà nhiều tầng: Phần 1" trình bày các nội dung chính sau đây: Tình hình ứng dụng kết cấu bê tông ứng lực trước trong công trình xây dựng; Hệ kết cấu dầm sàn bê tông ứng lực trước trong nhà nhiều tầng; Tính toán kết cấu dầm, sàn bê tông ứng lực trước. Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   91 p tgu 21/06/2023 41 0

 • Ebook Nhà cao tầng: Bê tông - cốt thép: Phần 2 - Võ Bá Tầm

  Ebook Nhà cao tầng: Bê tông - cốt thép: Phần 2 - Võ Bá Tầm

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Nhà cao tầng: Bê tông - cốt thép" tiếp tục cung cấp tới bạn đọc những nội dung chính về: Tính toán kết cấu nhà cao tầng; Tính toán cốt thép cấu kiện chịu lực nhà cao tầng; Kiểm tra ổn định tổng thể nhà cao tầng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết cuốn sách tại đây.

   102 p tgu 21/06/2023 37 0

 • Ebook Nhà cao tầng: Bê tông - cốt thép: Phần 1 - Võ Bá Tầm

  Ebook Nhà cao tầng: Bê tông - cốt thép: Phần 1 - Võ Bá Tầm

  Phần 1 cuốn sách "Nhà cao tầng: Bê tông - cốt thép" trình bày các nội dung chính sau đây: Khái niệm chung về nhà cao tầng; Nguyên lý thiết kế và cấu tạo nhà cao tầng; Tải trọng tác động lên nhà cao tầng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết cuốn sách tại đây.

   145 p tgu 21/06/2023 38 0

 • Ebook Tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép: Phần 1

  Ebook Tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép: Phần 1

  Ebook "Tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đại cương về khung và cột bêtông cốt thép; Tiết diện chữ nhật chịu nén lệch tâm phẳng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   94 p tgu 28/02/2023 27 0

 • Ebook Tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép: Phần 2

  Ebook Tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tiết diện chữ T và chữ I; Tiết diện tròn và vòng khuyên; Tiết diện chữ nhật nén lệch tâm xuyên. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   106 p tgu 28/02/2023 50 0

 • Ebook Kỹ thuật thi công (Tập 1): Phần 1

  Ebook Kỹ thuật thi công (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Kỹ thuật thi công (Tập 1)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung: những vấn đề chung; công tác đất; tính khối lượng công tác đất; công tác chuẩn bị phục vụ thi công đất; kỹ thuật thi công đào đất; thi công đắp và đầm đất; công tác nổ mìn; thi công cọc và cừ; kỹ thuật thi công cọc và cừ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   129 p tgu 28/02/2023 53 0

 • Ebook Kỹ thuật thi công (Tập 1): Phần 2

  Ebook Kỹ thuật thi công (Tập 1): Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Kỹ thuật thi công (Tập 1)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung: công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối; tính toán thiết kế và cấu tạo cốp pha cho một số kết cấu công trình; công tác cốt thép; công tác bê tông; thi công tầng hầm nhà cao tầng; một số giải pháp chống đỡ tường chắn;... Mời các bạn cùng...

   125 p tgu 28/02/2023 34 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=tgu