• Bài giảng Đại cương Tiếng Việt - ngữ âm Tiếng Việt

  Bài giảng Đại cương Tiếng Việt - ngữ âm Tiếng Việt

  Bài giảng Đại cương tiếng Việt – Ngữ âm tiếng Việt dành cho sinh viên bậc đại học, chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn, Ngôn ngữ học. Bài giảng chia thành 5 chương với những nội dung cụ thể như sau: Đại cương về Ngữ âm học; Âm tiết tiếng Việt; Thanh điệu tiếng Việt; Hệ thống âm vị tiếng Việt; Chính âm, chữ viết và chính tả.

   65 p tgu 28/06/2022 19 0

 • Bài giảng Dạy học Ngữ Văn theo định hướng đổi mới

  Bài giảng Dạy học Ngữ Văn theo định hướng đổi mới

  Bài giảng Dạy học Ngữ Văn theo định hướng đổi mới cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung về dạy học tích cực và tích hợp; Dạy học Ngữ văn theo định hướng đổi mới; Đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá trong môn NV theo định hướng đổi mới.

   88 p tgu 28/06/2022 20 0

 • Bài giảng Lý luận và phương pháp dạy học Văn

  Bài giảng Lý luận và phương pháp dạy học Văn

  Bài giảng Lý luận và phương pháp dạy học Văn cung cấp cho người học những kiến thức như: Bản chất và cấu trúc của quá trình dạy học Văn ở nhà trường trung học phổ thông; Hệ thống nguyên tắc và phương pháp dạy học Văn; Tiến trình tổ chức dạy học Văn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   60 p tgu 28/06/2022 22 1

 • Bài giảng Lịch sử tư tưởng phương Đông và Việt Nam

  Bài giảng Lịch sử tư tưởng phương Đông và Việt Nam

  Bài giảng Lịch sử tư tưởng phương đông và Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử tư tưởng Trung Quốc; Lịch sử tư tưởng Ấn Độ; hồi giáo; Khái quát Lịch sử Việt Nam từ thời kỳ dựng nước đến năm 1945; Những tư tưởng chính trị; Các tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   69 p tgu 28/06/2022 18 0

 • Bài giảng Văn học Việt Nam hiện đại 2 (từ 1945 đến 1975)

  Bài giảng Văn học Việt Nam hiện đại 2 (từ 1945 đến 1975)

  Mục tiêu của bài giảng giúp sinh viên nắm được kiến thức cơ bản và có hệ thống về lịch sử Văn học Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975: diện mạo, quá trình vận động, phát triển, những đặc điểm cơ bản, thành tựu về các thể loại, một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu.

   116 p tgu 28/06/2022 20 0

 • Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ - Chương 2: Nguồn gốc và sự phát triển của ngôn ngữ

  Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ - Chương 2: Nguồn gốc và sự phát triển của ngôn ngữ

  Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ - Chương 2: Nguồn gốc và sự phát triển của ngôn ngữ. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: nguồn gốc của ngôn ngữ; sự phát triển của ngôn ngữ; những nhân tố khách quan và chủ quan làm cho ngôn ngữ biến đổi và phát triển;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p tgu 28/06/2022 23 0

 • Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ - Chương 3: Từ vựng

  Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ - Chương 3: Từ vựng

  Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ - Chương 3: Từ vựng. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các đơn vị từ vựng; ý nghĩa của từ và ngữ; các lớp từ vựng; từ vựng toàn dân và từ vựng hạn chế về mặt xã hội và lãnh thổ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p tgu 28/06/2022 22 0

 • Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ - Chương 1: Bản chất và chức năng của ngôn ngữ

  Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ - Chương 1: Bản chất và chức năng của ngôn ngữ

  Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ - Chương 1: Bản chất và chức năng của ngôn ngữ. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: bản chất của ngôn ngữ; chức năng của ngôn ngữ; hệ thống và kết cấu của ngôn ngữ; ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu đặc biệt;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p tgu 28/06/2022 20 0

 • Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ - Chương 4: Ngữ âm

  Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ - Chương 4: Ngữ âm

  Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ - Chương 4: Ngữ âm Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các sự kiện của lời nói; sự biến đổi ngữ âm trong lời nói; sự khu biệt trong mặt biểu đạt của ngôn ngữ; âm vị, âm tố và các biến thể của âm vị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p tgu 28/06/2022 19 0

 • Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ - Chương 5: Ngữ pháp

  Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ - Chương 5: Ngữ pháp

  Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ - Chương 5: Ngữ pháp. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: ý nghĩa ngữ pháp; các loại ý nghĩa ngữ pháp; phương thức ngữ pháp; các phương thức ngữ pháp phổ biến; phạm trù ngữ pháp; quan hệ ngữ pháp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p tgu 28/06/2022 17 0

 • Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ - Chương 6: Đề tài thảo luận và hướng dẫn ôn tập

  Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ - Chương 6: Đề tài thảo luận và hướng dẫn ôn tập

  Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ - Chương 6: Đề tài thảo luận và hướng dẫn ôn tập. Chương này cung cấp cho học viên những đề tài thảo luận về ngôn ngữ học, dẫn luận ngôn ngữ; đồng thời đưa ra các câu hỏi lý thuyết từ chương 1 đến chương 5 để học viên hệ thống lại các kiến thức đã học từ đầu học phần. Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p tgu 28/06/2022 18 0

 • Bài giảng Ảnh hưởng lẫn nhau về ngữ âm giữa tiếng Việt và tiếng Anh - Tri C.Tran

  Bài giảng Ảnh hưởng lẫn nhau về ngữ âm giữa tiếng Việt và tiếng Anh - Tri C.Tran

  Bài giảng "Ảnh hưởng lẫn nhau về ngữ âm giữa tiếng Việt và tiếng Anh" cung cấp cho người học những nội dung sau đây: Nguyên âm tiếng Anh, nguyên âm tiếng Việt, âm lướt, phụ âm, cấu trúc vần tiếng Anh, cấu trúc vần tiếng Việt, bảng so sánh sự ảnh hưởng về ngữ âm giữa tiếng Việt và tiếng Anh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p tgu 28/06/2022 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số