• C# Basic

  C# Basic

  Hướng dẫn lập trình C# cơ bản

   110 p tgu 02/01/2019 144 2

 • Ebook Food biochemistry and food processing

  Ebook Food biochemistry and food processing

  This book was designed to fill the gap by assembling information on following six broad topics in the two areas: Principles of food biochemistry; advances in selected areas of food biochemistry; food biochemistry and the processing of muscle foods and milk; food biochemistry and the processing of fruits, vegetables and cereals; food biochemistry and the processing of fermented foods; food microbiology and food safety.

   901 p tgu 26/03/2017 219 4

 • Ebook Tiếng Anh giao tiếp hiện đại (Quan điểm, lý giải, yêu cầu, cảm ơn): Phần 2

  Ebook Tiếng Anh giao tiếp hiện đại (Quan điểm, lý giải, yêu cầu, cảm ơn): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các bài học từ bài 11 bao gồm: Sự phán đoán, sự chính xác, tin tưởng và không tin tưởng, sự quyết định, lời tỉnh cầu, sự giúp đỡ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   50 p tgu 22/07/2016 374 10

 • Ebook Tiếng Anh giao tiếp hiện đại (Quan điểm, lý giải, yêu cầu, cảm ơn): Phần 1

  Ebook Tiếng Anh giao tiếp hiện đại (Quan điểm, lý giải, yêu cầu, cảm ơn): Phần 1

  Bộ sách "Tiếng Anh giao tiếp hiện đại" giúp bạn có thể tự rèn luyện các khả năng đọc, giao tiếp và nghe tiếng Anh. Phần 1 cuốn sách là các bài học về quan điểm, lời khuyên, lời đề nghị, sự thuyết phục, sự đồng ý và không đồng ý,... mời các bạn tham khảo

   56 p tgu 22/07/2016 434 8

Hướng dẫn khai thác thư viện số